ilgtspēja

Ilgtspēja mums nozīmē domāt ne tikai par šodienu, bet lūkoties arī nākotnē, rūpējoties par nākamajām paaudzēm. Tā ir atbildīga saimniekošana, īpašu vērību veltot produkta izcelsmei un kvalitātei, saudzīgai attieksmei pret dabas resursiem, kā arī rūpēm par mūsu darbiniekiem,  sabiedrību un tās veselību.

Atklāj zīmola “Spilva” ilgtspējīgās prakses.

Atklāj zīmola “Spilva” ilgtspējīgās prakses.

Uzturs un labsajūta

Kas par daudz, tas par skādi – vēsta sens latviešu ticējums. Tas attiecas arī uz sāls un cukura izmantojumu ēdienos. Mēs arī par to domājam, tādēļ pakāpeniski samazinām sāls un cukura izmantošanu “Spilvas” produktos.

Ilgtspējīgi izejmateriāli

“Spilva” mērces, piedevas un konservējumi top no gardiem lauku labumiem. Lielu vērību piešķiram tam, lai mūsu receptēs izmantotie lauku gardumi nāktu no saimniecībām, kas savā darbā ievēro ilgtspējīgas darbības pamatprincipus.

Droši produkti

Mēs nopietni uztveram kvalitatīvu un drošu pārtiku, tādēļ izvirzām stingras prasības mūsu izejvielu audzētājiem, ražotājiem un transportētājiem.

Atbildība pret vidi

Atbildīga saimniekošana attiecas arī uz mums pašiem, tādēļ regulāri pārskatām savus ražošanas procesus, jo vēlamies panākt uzlabojumus ikkatrā posmā, kas ļautu labāk izmantot dabas resursus un sekmētu siltumnīcefekta gāzu samazinājumu.

Rūpes par cilvēkiem un sabiedrību

Rūpes par darbiniekiem un sabiedrību mums ir tikpat nozīmīgas kā jebkurš cits ilgtspējas aspekts. Mēs ticam izglītības spēkam, kas palīdz radīt pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un vidi, tāpēc teju visi mūsu produkti informē patērētājus par veidiem, kā šķirot konkrēto iepakojumu.