Rūpes par cilvēkiem un sabiedrību

Rūpes par darbiniekiem un sabiedrību mums ir tikpat nozīmīgas kā jebkurš cits ilgtspējas aspekts. Mēs ticam izglītības spēkam, kas palīdz radīt pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un vidi, tāpēc teju visi mūsu produkti informē patērētājus par veidiem, kā šķirot konkrēto iepakojumu. Mēs kā ražotājs izdarām daudz ilgtspējīga iepakojuma izvēlē, taču, lai tas nonāktu apritē, nepieciešams apzinīgs un informēts patērētājs. Tad nu kopīgi ejam šķirošanas skoliņā! Tajā mācāmies atpazīt iepakojumu, prast izvēlēties atbilstošo šķirošanas tvertni, kā arī zināt, kā iepakojumus sagatavot izmešanai vai tieši otrādi – dot tiem otru dzīvi!

Ar vienlīdz lielām rūpēm kā par patērētājiem, mēs rūpējamies arī par  saviem “Spilvas” cilvēkiem. Droša un ērta darba vide, pastāvīga darbinieku kompetences uzlabošana, rūpes par darbinieku labbūtību, kā arī dažādi papildu labumi un privilēģijas mums šķiet pašsaprotamas darba pienākumu pildīšanai. Pāri visam mums rūp vienotas un saliedētas komandas veidošana, kurā katra kolēģa pienesums un viedoklis tiek novērtēts un kurā mums ir pietiekami daudz laika un iespējas iepazīt vienam otru un rūpēties, lai kopā radītu tikai gardākos “Spilvas” produktus.