Atbildība pret vidi

Atbildīga saimniekošana attiecas arī uz mums pašiem, tādēļ regulāri pārskatām savus ražošanas procesus, jo vēlamies panākt uzlabojumus ikkatrā posmā, kas ļautu labāk izmantot dabas resursus un sekmētu siltumnīcefekta gāzu samazinājumu.

Lepojamies, ka “Spilvā” esam pilnībā pārgājuši uz atjaunojamas elektroenerģijas izmantojumu. Tas nozīmē, ka patērējot elektrību – mēs radām 0 nelabvēlīgo izmešu! Mūsu plānos ietilpst līdz 2025. gadam ražošanā izmantojamo enerģiju samazināt līdz 60% no kopējā patēriņa, par 65% samazināt siltumnīcgāzu emisijas pašu darbībā un par 30% – vērtību ķēdē ārpus pašu darbības.

Tāpat “Spilvas” ražotnē uzstādītās rekuperācijas iekārtas ļauj ne tikai atkārtoti izmantot ražošanas procesā radīto siltumu karstā ūdens uzsildīšanai, bet arī samazināt CO2 izmešus par 17%, savukārt kondensāta līnijas rekonstrukcija ļāvusi samazināt gāzes patēriņu un attiecīgi – arī CO2 emisijas.